Groot Nieuws Radio viert jubileum met: Blijde Klanken Psalmendag

12 mei
Veenendaal – Op donderdag 18 mei 2023 presenteert Groot Nieuws Radio de eerste ‘Blijde Klanken Psalmendag’, een muzikale dag waarop alle 150 psalmen te horen zijn. Met de uitzending, die 12 uur duren zal, viert Groot Nieuws Radio dat het radiokanaal voor koor-muziek ‘Groot Nieuws Radio Blijde Klanken’ één jaar bestaat.

Met de keuze voor een ‘Psalmendag’ koppelt Groot Nieuws Radio de feestelijkheid aan het 250-jarig jubileum van de psalmberijming uit 1773. De presentatie is in handen van Tim Hendriks en Hans van Vuuren (foto).

De ‘Psalmendag’ wordt feestelijkheid gekoppeld aan het 250-jarig jubileum van de psalmberijming uit 1773
De 1773-psalmberijming wordt in talloze kerken en door tientallen koren en zangverenigingen tot op de dag van vandaag gezongen. Soms wordt voor een niet-ritmische uitvoering gekozen, maar er zijn ook nieuwe melodieën gecomponeerd. Tijdens de ‘Blijde Klanken Psalmendag’ zal een plezierige radiomix gemaakt, waarbij opnames van tientallen verschillende koren en solisten te horen zijn. In die mix zal ook ruimte zijn voor instrumentale stukken en nieuwe psalmvertalingen van (bijvoorbeeld) Johan Bredewout, Henk van der Maten en Huub Oosterhuis. Ook zal door de dag heen een aantal koren uit het Verenigd Koninkrijk te horen zijn.

‘Psalmen spelen voor veel mensen een belangrijke rol in de geloofsbeleving’
‘Psalmen spelen voor veel mensen een belangrijke rol in de geloofsbeleving’, aldus presentator Hans van Vuuren. ‘Voor de een is het onderdeel van de wekelijkse kerkgang. Voor anderen geeft het mooie herinneringen aan een vertrouwde thuissituatie of bijzondere gebeurtenissen uit het leven. De psalmen geven woorden aan elke levenssituatie en voor elke emotie. Dat kan vreugde vergroten, maar ook troost geven of ruimte geven voor het verwoorden van vragen en twijfels. En in dat alles wordt steeds opnieuw de grootheid van God en zijn relatie met de mensen bezongen. Ik ben blij dat we daar op deze manier ook aandacht aan kunnen besteden!’.

Luisteraars van Groot Nieuws Radio kunnen via www.grootnieuwsradio.nl/psalmendag de komende weken doorgeven welke psalm voor hen bijzonder is. Deze verhalen zijn dan ook te horen in het programma. De Blijde Klanken Psalmendag is 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) tussen 08.00 en 20.00 uur online te beluisteren op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken, een themakanaal van Groot Nieuws Radio.

Psalmendag
Op donderdag 18 mei 2023 presenteert Groot Nieuws Radio de eerste Blijde Klanken Psalmendag. Een muzikale dag waarop alle 150 Bijbelse Psalmen te horen zijn. Van elke psalm wordt de oorspronkelijke berijming of een andere psalmuitvoering te gehore gebracht. Tientallen koren en muzikanten zullen deze dag de revue passeren op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

Met Blijde Klanken Psalmendag is Groot Nieuws Radio het eerste radiostation dat alle psalmen ter gehore brengt. Van het grootste deel van de psalmen zal een Nederlandstalige uitvoering te horen zijn. Maar liefst 111 van de 150 psalmen is te horen in de oorspronkelijke berijming uit 1773.

Hans van Vuuren, presentator bij Groot Nieuws Radio, zal de Blijde Klanken Psalmendag presenteren: “Ik vind het heel bijzonder dat we alle psalmen kunnen laten horen. Psalmen hebben tot de dag van vandaag een grote rol in het geloofsleven van veel christenen. De oude woorden dragen veel waarde met zich mee. Ook zijn psalmen vaak verbonden aan belangrijke momenten in iemands leven, zoals de doop of het huwelijk. Ik ben heel blij dat we daar op deze manier aandacht aan kunnen besteden!”

Luisteraars van Groot Nieuws Radio kunnen in de komende weken delen welke psalm voor hen bijzonder is. Deze verhalen zullen ook gedeeld worden. De Blijde Klanken Psalmendag is online te beluisteren op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken, een themakanaal van Groot Nieuws Radio.

Over Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation dat uitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. Elke dag maakt de omroep bemoedigende en opbouwende radioprogramma’s met veel christelijke muziek. Met de programma’s vervult Groot Nieuws Radio haar missie: christenen dienen met het evangelie van Jezus Christus. Hen houvast te bieden in geloof en uit te dagen zich in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Groot Nieuws Radio wil luisteraars prikkelen om – kritisch – na te denken over actuele thema’s en bijdragen aan het vergroten van eenheid onder christenen in Nederland.
Datum: 12 mei 2023 Auteur: Groot Nieuws Radio Foto: Henk-Jan Oudenampsen Website: www.grootnieuwsradio.nl