Joy for People Gospel Choir brengt kerstprogramma

06 dec
Joy for People Gospel Choir
Joy for People Gospel Choir uit Dokkum bestaat uit een enthousiaste en gedreven groep mensen uit de wijde omgeving van Dokkum. Vanuit de gedeelde Christelijke geloofsovertuiging en grote passie voor muziek, gaat het koor voor een hoge kwaliteit in zowel zang, visuele effecten en muzikale begeleiding.

Jaarlijks verzorgt Joy for People Gospel Choir een kerstconcertenreeks.
Dit jaar heeft het programma de titel ‘And there was Light’ gekregen. In deze reeks concerten wil Joy for People stilstaan bij de geboorte van het kleine kindje Jezus in de donkere kerstnacht. Zo klein, dat zijn grootsheid nog niet door iedereen gezien werd, maar een lichtend voorbeeld en een belofte voor onze toekomst is.

Tijdens de concerten wordt er gecollecteerd voor de Masai-gemeenschap in Kenia. Dit van oorsprong nomadenvolk wordt gedwongen zich steeds meer permanent te vestigen in door de overheid toegewezen dorre gebieden. Op particulier initiatief van Chris Jacobse en Harmanna Groothof uit Dokkum wordt door het aanleggen van irrigatiesystemen geprobeerd de Masai-gemeenschap te voorzien in de verbouw van gezond voedsel, het vergroten van de eigenwaarde en meer zelfstandigheid voor de Masai in Kiserian, Kenia.

Joy for People Gospel Choir presenteert het kerstprogramma 'And there was Light' in de volgende plaatsen:
zaterdag 16 december in Burgum,
zondag 17 december in Leeuwarden,
1e kerstdag 25 december in Dokkum

Tevens zal Joy for People haar medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst in de Opstandingskerk te Leeuwarden. Kijk voor meer informatie en toegangsprijzen op www.joyforpeople.nl.

Zaterdag 16 december:
oy for People Gospel Choir , o.l.v. Hans Jonker
Kerstconcert “And there was Light”
Burgum, PKN Bergum, de Ikker,
Bulthuissingel 7
Aanvang: 20:00 uur

Zondag 17 december:
Joy for People Gospel Choir , o.l.v. Hans Jonker
Kerstconcert “And there was Light”
Leeuwarden, De Schakel,
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen,
Havingastate 7
Aanvang: 16:00 uur

1e Kerstdag, 25 december
Joy for People Gospel Choir , o.l.v. Hans Jonker
Kerstconcert “And there was Light”
Dokkum, Kerkelijk centrum “De Fontein,
Op 'e Keppels 3
Aanvang: 20:00 uur
Datum: 06 december 2017 Website: www.joyforpeople.nl