Aantal koorzangers stijgt weer

05 apr
Het aantal koorzangers in Nederland zit weer in de lift. Daarmee is het herstel na corona – dat grote schade aanrichtte in de koorwereld – nu echt ingezet. Dat concludeert Koornetwerk Nederland op basis van de aantallen zangers van de 15 korenbonden die bij de koepel zijn aangesloten. Peildatum was 1 januari 2024. De stijging van het aantal mensen dat samen zingt, is – ten opzichte van 2023 – met 0,17% weliswaar gering, maar toch is dat kleine percentage van grote betekenis. Vorig jaar was er immers nog een daling van -2,77% en het jaar daarvoor zelfs van -7,48%. Bij de korenbonden die nog wel een afname zien van de achterban, is de daling flink afgezwakt.

Verheugende ontwikkeling
Koornetwerk Nederland is blij met de cijfers. De koepel, die via de aangesloten korenbonden 106.932 amateurzangers vertegenwoordigt, noemt het een verheugende ontwikkeling. Voorzitter Ruut te Velthuis: “Het werk van de afgelopen jaren om de koorsector te ondersteunen – niet alleen van ons, maar van heel veel partners in de amateurkunst – begint zijn vruchten af te werpen. Dat is precies waar we met ons Herstel- en Toekomstplan (2022) op mikten. Het is fijn dat steeds meer nieuwe zangers het plezier van samen zingen ontdekken.”

Regionale korenbonden
Na de ‘rampjaren’ 2020 en 2021 begon ook 2022 nog met een lockdown die amateurkoren verhinderde om samen te zingen. 2023 werd het jaar van herstel en dat leidde tot de aantallen die per 1 januari 2024 opgetekend werden. Vooral regionale korenbonden zien steeds meer mensen die weer willen zingen. Zoals bij de Bond van Koren in Drenthe (+ 10,3%) en de Bond voor Zangkoren in Friesland die de kroon spant met 15,6% meer zangers.

“Dat is heel fijn ja, absoluut”, zegt Margriet Petter, voorzitter van de Bond voor Zangkoren in Friesland. “De groei is bij ons vooral te danken aan de komst van 9 nieuwe koren in diverse genres. We hebben als relatief nieuw bestuur de afgelopen tijd de nadruk gelegd op de ‘mienskip’, het samenzijn. Tijdens onze concoursen nieuwe stijl, bijvoorbeeld. Daar staat niet langer de prestatie voorop, wel dat je het goed hebt in de ontmoeting met elkaar. Wellicht dat dat bijdraagt aan deze mooie toename.”

Oudere koorzangers
Maar ook onder oudere koorzangers is de toename opvallend, terwijl hier tijdens de pandemie juist de grootste klappen vielen. De Landelijke Organisatie van Ouderenkoren (LOVOK) noteert 12% meer koorzangers dan een jaar geleden.
Datum: 05 april 2024